woensdag 10 augustus 2011

Ook godsdienstvrijheid ingeperkt ?

Brengt de nieuwe wet op de kerken, die op 12 juni door het parlement werd aangenomen,  de vrijheid van godsdienst in Hongarije gevaar ?  Een groep voormalige dissidenten – voormalig in de zin dat ze ook onder het communisme dissident waren - vindt van wel . Zij schreven daarom een Open Brief aan de Europese Commisie met het verzoek in te grijpen.

In de wet worden 14 godsdiensten op voorhand en bij wet als erkend aangemerkt, wat ook betekent dat de subsidiering van deze kerken door de overheid doorgaat zoals voorheen. Het gaat om de katholieken – Rooms en Grieks – de Oosters orthodoxen, de Lutheranen en Calvinisten, een paar Joodse groepen, en een paar andere protestantse groepen - de Unitariers, Baptisten en de Geloofs Kerk.
Alle andere kerken dienen een apart verzoek tot erkenning in te dienen en daarover beslist dan een parlementaire meerderheid.
Op de eerste plaats krijgen daardoor diverse gerenomeerde kerken die vaak al decennia actief zijn in Hongarije op voorhand een 2e klas status, want tot die 14 behoren bijvoorbeeld niet de methodisten, adventisten, pentacostal kerk, hervormde joodse  gemeentes, boedisten, de islam,  Hindus, het Leger des Heils en de Jehovahs. Deze kerken – en velen ervan zijn bijvoorbeeld al decennia actief in de hulp aan daklozen, onderwijs en gezondheidszorg – verliezen nu hun erkenning en de subsidies voor hun sociale werk.
Natuurlijk kunnen ze nu alsnog een erkenning aanvragen, maar hun 2e rangs status blijft en bovendien worden ze voor erkenning afhankelijk van het oordeel van een minister of ze wel een serieus geloof zijn, moeten ze zich onderwerpen aan een onderzoek van de geheime dienst of ze niet staatsgevaarlijk zijn en beslist uiteindelijk de politiek met een 2/3 meerderheid in het parlement. Hoezo scheiding van staat en kerk?  Hoezo godsdienstvrijheid en gelijkheid?
De wet heet bedoeld te zijn om allerlei duistere namaakkerken aan te pakken die misbruik maken van subsidiemogelijkheden. Maar me dunkt dat de instelling van een onafhankelijke commissie van religieuse en ethische experts en een mogelijkheid tot beroep bij het constitutionele hof of zo – een mogelijkheid tot beroep geeft de niuewe wet niet -  wat dat betreft voldoende zou zijn. Maar ja, onafhankelijke deskundigen daar houdt deze regering klaarblijkelijk niet zo van. En toch, een regering die zegt christen democratisch te zijn maar de godsdienstvrijheid inperkt, dat is misschien niet zo slim.

Nog twee saillante details:
- de wet werd al enige weken bediscussieerd maar 2 uur {!] voor de uiteindelijke stemming in het parlement werd er nog een nieuw en zwaar gewijzigd ontwerp ingediend dat dus geen enkele parlementarier nog goed heeft kunnen lezen.  Hoe serieus kun je al die Fidesz kamerleden nehmen die dan toch gewoon voor stemmen?
- Zegge en schrijve één van de erkende kerken – ik geloof de Unitariers - protesteerde tegen de wet omdat die tegen andere kerken discrimineert. De anderen zwijgen, waarschijnlijk omdat ze hun eigen erkenning niet in gevaar willen brengen. Schande over hen en hun nageslacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten