zondag 16 september 2012

MTI eist 20.000 euro van blogger
Het Hongaarse nationale persagentschap MTI is een rechtszaak wegens smaad begonnen tegen de journalist György Balavany omdat hij op zijn persoonlijke blog tot twee keer toe (23 juli en 14 augustus) heeft beweerd dat dit publieke medium belastinggeld gebruikt om het publiek te desinformeren. Het MTI eist een boete van maar liefst 20.000 euro. Volgens Dunja Mijatović, verantwoordelijke voor mediavrijheid bij de Organisatie van Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), kan deze zaak ernstige gevolgen hebben voor de vrijheid van het Internet in Hongarije.Ook de internationale niet-gouvernementele organisatie Freedom House beschouwt MTI in haar laatste report over 2011 niet als een echt onafhankelijk en betrouwbaar persbureau. MTI, dat wordt gefinancierd door de overheid, vol zit met staf die trouw is aan de Fidesz regering en inhoudelijk streng wordt gecontroleerd, heeft niet alleen een nieuwsdienst zoals het ANP, maar bepaalt ook de inhoud van alle nieuwsuitzendingen van de publieke TV- en radiozenders. Freedom House constateert dat er herhaalde malen incidenten zijn geregistreerd waarbij nieuws direct werd gemanipuleerd door bijvoorbeeld het weglaten van kritische opmerkingen van sprekers, het niet vermelden van positieve verwijzingen naar leden van de oppositie of zelfs trucage met TV beelden. Het is een van de redenen waarom de organisatie de mediastatus van Hongarije verlaagde van vrij naar half-vrij.

Mijatović van de OVSE is bezorgd dat MTI nu een smaadprocedure is begonnen tegen de journalist “simpelweg omdat hij kritische blogs publiceert. Vrijheid van meningsuiting is een essentieel element van elke democratie en die beperkt zich niet tot verklaringen die voor iedereen acceptabel zijn.” De stap van MTI is ook opmerkelijk omdat, mede dankzij internationale druk, de nieuwe Hongaarse mediawetgeving (die grote potentiële invloed geeft aan een regeringsgetrouwe mediacommissaris om zich met de inhoud van media te bemoeien), zich niet uitstrekt tot het Internet. Dit smaadproces op initiatief van een overheidsorganisatie kan derhalve ernstige negatieve gevolgen hebben, aldus Mijatović. “Na recente veranderingen in de Hongaarse mediawetgeving, is het Internet nu het voornaamste forum waar pluralistisch debat en discussie nog kan plaatsvinden. Verzwakking van de blogosfeer kan leiden tot een verdere verslechtering van de vrijheid van meningsuiting in het land.”

MTI claimt dat haar reputatie en commerciële belangen zijn geschaad door de blogs en eist van Balavany, die in het dagelijks leven journalist is bij het linksliberale kwaliteitsweekblad HVG, naast de boete ook een publiek excuus en verwijdering van de twee blogs.


Verder deze week:

- Oud premier Ferenc Gyurcsány heeft nu openlijk verklaard dat hij niet van plan is om zich bij verkiezingen in 2014 kandidaat te stellen voor het premierschap omdat hij beseft dat zijn positie daarvoor te omstreden is. Hij kondigde ook aan dat hij en zijn partij de Democratische Koalitie (DK) de kandidatuur zouden steunen van eenieder die zou worden aangewezen als aanvoerder van een gezamenlijke democratische oppositie, ook als dat de leider wordt van de socialistische partij (waar de DK een jaar geleden uitstapte). Gyurcsány en de DK hielden afgelopen week een ‘hongerstaking’  voor het Parlement uit protest tegen de manipulatie met de kiesregels door Fidesz, waaronder de invoering van een mogelijke registratieplicht.

- De president van de Europese Commissie Barosso, die afgelopen week een speech hield waarin hij pleitte voor stappen naar een Europese federatie, verwees daarbij impliciet ook naar de politieke problemen die Brussel heeft met bijvoorbeeld Hongarije en Roemenie.  “Een politieke unie betekent ook dat we de fundamenten moeten versterken waarop de EU is gebaseerd: het respect voor onze fundamentele waarden, de rechtsstaat en democratie. In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe in sommige lidstaten de wettelijke en democratische structuur onder druk dreigde te komen. Het Europees Parlement en de Commissie waren de eersten die alarm sloegen en die een beslissende rol speelden om dat een halt toe te roepen. Maar deze situaties leggen ook de beperkingen bloot van onze institutionele regelingen. We hebben een beter arsenaal van maatregelen nodig – niet alleen de keuze tussen de “softe benadering” van politieke overtuiging en de “nucleaire optie” van artikel 7 van het verdrag (waarbij lidstaten het stemrecht ontnomen kan worden…HH). (…) We zullen snel met voorstellen komen.” Het probleem Hongarije blijft op de Europese agenda.

- De taak van de vrouw en haar plicht aan de natie is om kinderen te krijgen en als ze zich daaraan wijdt, is er geen reden voor huiselijk geweld. Pas als een vrouw er drie of vier heeft geproduceerd, kan ze zich richten op haar verdere ontplooiing. Dat is kort samengevat de mening die advocaat en Fidesz parlementariër István Varga ventileerde tijdens een debat over huiselijk geweld. Dat debat was afgedwongen na een handtekeningenactie waarbij 100.000 mensen tekenden maar werd vervolgens door de Fidesz parlementsvoorzitter ergens diep in de avonduren weggemoffeld. Zeker, Varga’s opinies staan niet model voor heel Fidesz, maar toch wel voor een belangrijk deel. En het is tekenend dat slecht een enkele vrouwelijke Fidesz afgevaardigde (waarvan er sowieso slechts een handvol zijn in dit bolwerk van mannenbroeders) het waagde meneer Varga openlijk te kritiseren. Een ander verklaarde slechts dat ze de woorden niet precies had gehoord, een tweede mompelde iets over het feit dat de meeste mannen in de fractie toch heel beleefde heren zijn en een derde klaagde dat er belangrijker zaken waren. Hoezo dat? Er worden per jaar in Hongarije 70 vrouwen vermoord door hun partner, dat is 39% van alle moordzaken in het land.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten