vrijdag 3 mei 2013

Een Fidesz gemeenteraadslid klapt uit de school

Ákos Hadházy, lid van Fidesz en gemeenteraadslid in het stadje Szekszárd, schreef vorige week een anonieme brief aan weekblad HVG waarin hij onthulde hoe de partij op lokaal niveau directe invloed had uitgeoefend op het verlenen van vergunningen voor tabakswinkels, die vanaf 1 Juli a.s. een staatsmonopolie zijn. Een paar dagen later besloot hij met naam en toenaam in de publiciteit te treden. Hij sprak met HVG over het waarom van zijn “verraad” en hoe hij tegen de ontwikkeling van de partij aankijkt. Het interview werd gepubliceerd op dinsdag 30 april.

1 Mei: Fidel Castro heet de Nationale Tabaksregering welkom
Hadházy is dierenarts van beroep en sinds 2006 raadslid. Hij noemt zichzelf een overtuigd rechts en conservatief mens, alleen is het alleen al vanuit de familietraditie. “Mijn overgrootvader had een ridderorde, mijn grootvader was een presbyteriaanse dominee, ik ben voorzanger in de kerk.” De affaire van de tabakswinkelvergunningen “was een druppel die de emmer deed overlopen,” zegt hij. Volgens Hadházy kwam de tabakswinkellijst niet op een gewone fractievergadering aan de orde, maar tijdens een "politiek overleg" over het verzamelen van handtekeningen [vóór het verlagen van de energietarieven voor kleinverbruikers…HH]. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de burgemeester van Szekszárd, die aan het eind de aanwezigen vroeg om de lijst van de aanvragers in te kijken en "te zeggen wie we kennen en wie geschikt zouden kunnen zijn. Ik was hierdoor verrast. Het was duidelijk dat er sprake was van lobbyen maar het verraste me om te zien dat het zo openlijk gedaan werd." De aanwezigen werd gevraagd te kijken wie wie was op de lijst en wat hun mening over hen was, aldus de dierenarts, die eraan toevoegde hij geen kennis had van wat er later met deze lijst gebeurde. Pas toen hij later via de media vernam hoe het proces was verlopen en wie de winnaars van de concessies waren, begreep hij dat "dit niet een juiste procedure was." Hadházy had vervolgens geworsteld met de vraag of hij in de openbaarheid moest treden met deze kennis, zich terdege beseffend dat velen binnen Fidesz hem als een "verrader" zouden beschouwen. Uiteindelijk was hij tot de conclusie gekomen dat het openbaren van wat er werkelijk gebeurd was "op de lange termijn” het belang van de partij dient. "Op de korte termijn zal het zeker onaangenaam zijn. [Onze] populariteit kan een paar procent dalen, maar ik denk dat dit op de lange termijn de partij zou kunnen helpen."

In het interview zegt Hadházy ook dat de tweederde wetgevende meerderheid van Fidesz niet alleen kansen geeft, maar ook schadelijk kan uitwerken. "Ik ben ervan overtuigd dat een goed functionerende oppositie een basisbehoefte is of zou moeten zijn voor elke regering. Zonder oppositie zullen we vroeg of laat niet in staat zijn om onze eigen beslissingen te beheersen, omdat er geen weerwoord is als wat we doen slecht is. [...] Bij gebrek aan externe oppositie nemen we nu beslissingen die niet goed zijn, en helaas leidde deze [situatie] ook tot beslissingen die individuele belangen dienen." Daarnaast constateert hij dat het een groot probleem is dat "er geen interne oppositie" is binnen Fidesz. Het ontbreken van kritiek binnen de partij is verklaarbaar omdat het aantal parlementsleden zal worden verminderd [bij de verkiezingen van 2014 wordt de omvang van het parlement gereduceerd van bijna 400 tot 200…HH]. “Dat weten de huidige afgevaardigden ook en dus is het duidelijk dat iemand die in de toekomst nog een of andere hoge positie wil bekleden, dus elk besluit zal moeten accepteren. Je kunt niet van hen verwachten dat ze een serieuze negatieve opinie formuleren. Ook dit kan leiden tot slechte overheidsbesluiten. (…) Als er geen debatten zijn binnen een partij – en binnen onze partij zijn er geen, in ieder geval niet op ons niveau – dan kan dat twee dingen betekenen: of we doen iets heel goed of er is iets helemaal mis. Ik geloof dat debat onmisbaar is om tot goede beslissingen te komen. Maar vaak zie je dat in de partij beslissingen worden genomen met 98% of 100% steun. Dat is op een of andere manier niet goed. (…)We hebben veel beslissingen genomen – in ieder geval op plaatselijk niveau – die denk ik niet genoeg zijn doordacht en in veel gevallen (...) kregen individuele belangen de voorkeur boven publieke belangen. De tabakswinkelkwestie was er zo een." Hadházy zei af te zullen wachten of dit interview gevolgen zou hebben voor zijn politieke carrière. Als er een politieke vendetta tegen hem volgt, is hij van plan zijn politieke loopbaan op te geven, wat spijtig zou zijn omdat hij “een aantal goede dingen voor de stad” kon doen. Het uitblijven van politieke vergelding zou bewijzen dat "er nog altijd heel veel democraten in Fidesz zijn, zelfs al is dat niet evident gezien de huidige besluitvormingmechanismen."

Verder de afgelopen week:

* Naar aanleiding van de tabakswinkelaffaire hebben diverse NGOs gevraagd om openheid over het aanbestedingsproces. De reactie van Fidesz: nog dezelfde (!) dag kwamen de Fidesz fractie met een wetsontwerp dat het overheidsinstellingen mogelijk maakt zo’n verzoek om openheid van informatie naast zich neer te leggen als de instelling vindt dat het om een “oneigenlijk” verzoek gaat. De dag erna (!) werd het wetsontwerp door het parlement aangenomen.

* Betalingen van de EU ter waarde van 100en miljoen euro’s voor wegenbouw, spoorbouw en bouwprojecten (energiebesparing en isolatie) zijn in gevaar. Brussel betaalt vooralsnog niet uit omdat er problemen zijn met een aantal voorwaarden die bij de toekenning van de projecten zijn gesteld. Zo eisten de Hongaren dat alle betrokken ingenieurs over Hongaarse diploma’s beschikten waarmee je de facto buitenlandse ondernemingen uitsluit. Maar er zou ook een verband kunnen zijn met een onderzoek door OLAF (de antifraude eenheid van Brussel) die vorig jaar huiszoeking deed bij Fidesz gelieerde bedrijven en onder meer computergegevens in beslag nam.

* Het parlement nam niet alleen een wet aan die betrokken bedrijven verplicht om de energie- en waterprijzen met 10% te verlagen, maar ook om op de rekeningen aan klanten elke maand te vermelden hoeveel financieel voordeel die daarvan hebben. Wettelijk verplichte regeringspropaganda dus. Een verplichte vermelding van de hoeveelheid belastingen inclusief de verhoogde btw die de klanten over hun gas, elektriciteit en water betalen, staat niet in de wet.

* Het hoofd van de Raoul Wallenberg Vereniging Ferenc Orosz is na een voetbalwedstrijd in het Puskas stadion uitgescholden en aangevallen, waarbij onder meer zijn neus is gebroken. en verwond. Orosz vroeg een groep supporters die pro Mussolini liederen aan het zingen waren en “Sieg Heil” riepen daarmee op te houden. Hij werd daarop uitgescholden voor “Joodse communist” en na de wedstrijd door twee mannen opgewacht. <![endif]-->
Ferenc Orosz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten