zondag 27 februari 2011

Loon Commando


De gevolgen van de belastinghervorming van Fidesz – meer geld voor de rijken, minder of hetzelfde voor de minima en alles t/m modaal (zie mijn vorige blog) – hakken erin. De regeringspartij verloor volgens Median de afgelopen maand maar liefst 7% aan populariteit onder alle kiezers. Tijd voor het “Loon Commando”.
 
Het Looncommando is een werkgroep van de regeringspartij Fidesz, mogelijk onder voorzitterschap van premier Orbán zelve, die actie zegt te gaan ondernemen tegen die bedrijven en ondernemers die niet bereid zijn hun werknemers voldoende te compenseren voor de achteruitgang in inkomen die het gevolg is van de invoering van de vlaktaks. Let wel, de regering voert een belastingwijziging door waardoor lagere en middeninkomens geld kwijtraken en de regering vindt dat de werkgevers dat dan maar moeten compenseren met extra loonsverhogingen. En schande als ze daartoe niet bereid zijn!
De wereld op zijn kop, lijkt mij, en een wat doorzichtige poging om de schuld af te wentelen. De ondertoon in deze campagne is dat het eigenlijk die schandalige grote buitenlandse multinationale ondernemingen zijn die ervoor zorgen dat de arme Hongaren sinds 1 januari minder loon hebben. Maar de werkelijkheid is waarschijnlijk eerder dat juist de kleinere en middelgrote Hongaarse bedrijfjes in deze crisistijden moeite hebben met dit soort extra loonsverhogingen, terwijl de grotere Westerse bedrijven in doorsnee juiste betere salarissen en arbeidsomstandigheden bieden. Geen wonder dat de organisaties van Hongaarse werkgevers zacht gezegd niet erg verheugd zijn met dit jongste Fidesz-initiatief.
Wat het Looncommando overigens gaat doen, is een raadsel. Demonstreren bij fabriekspoorten? Bepaalde bedrijven dwingen de lonen te verhogen? Niemand weet het, maar vooralsnog kunnen mensen met klachten zich telefonisch bij het commando melden. Het klinkt allemaal erg naar de antikapitalistische agitprop van de radicaal-linkse studentenactivisten in West-Europa in de jaren ’70, maar dan uit de mond van een conservatief-christelijke regering. Bizar.

De steun voor Fidesz, de MSZP en de groep weet-niet
Maar het probleem voor Fidesz is dat het verlies aan populariteit langzaamaan serieus begint te worden. Die 7% verlies, van 45% naar 38%, komt bovenop de 1 a 2% die de partij daarvoor elke maand kwijtraakte en al met al is Fidesz zo meer dan 10% van haar kiezers oftewel ruim 600-duizend stemmen, verloren. Echt gevaarlijk is dat voor de regeringspartij nog niet, want de afhakers gaan niet naar een andere partij (de socialisten blijven rond de 12%, de Groenen (LMP) rond de 5 a 6% en de neonazi’s van Jobbik rond de 10%), maar naar het kamp van de twijfelaars dat gegroeid is tot 35%.
En toch, ook andere cijfers zijn een teken aan de wand.  Nog maar 44% van de bevolking is het eens met de koers van de regering (dat was juni vorig jaar 54%) en bovenal een grote meerderheid keurt de belastinghervorming en de effecten ervan op de inkomens af. Tweederde is van mening dat de armoede erdoor toeneemt, 73% is voor een progressief belastingstelsel en niet voor de vlaktaks zoals die net is ingevoerd (16% belasting op elk inkomen).
Tegelijk zijn de financiële problemen voor de overheid alleen maar toegenomen. De invoering van de vlaktaks bijvoorbeeld kost de regering tot 600 miljard forint aan inkomsten per jaar. Ook wordt door de buitenwacht het economische beleid van de regering Orbán gezien als avonturistisch, riskant en onvriendelijk t.o.v. buitenlandse investeerders, en ook dat kost geld. De rente die Hongarije moet betalen op buitenlandse leningen is daardoor behoorlijk hoger en de koers van de forint is daardoor ongunstiger (wat het afbetalen van leningen in Euro’s weer duurder maakt).
De consequentie is dat de regering eigenlijk forse bezuinigingen door moet voeren. Maar Orbán – populist als hij is – heeft zijn kiezers nu juist beloofd dat er onder geen beding bezuinigingen komen. Dus zit hij nu in een moeilijke spagaat: bezuinigingen doorvoeren betekent de kans op nog meer populariteitsverlies, maar niets doen is onbetaalbaar en leidt tot nog minder vertrouwen van de internationale financiële markten (nog hogere rentes enz).
Dus worden de besluiten over bezuinigingen steeds weer uitgesteld (nu wordt gezegd dat er deze week voorstellen op tafel komen, maar dat wordt al weken beweerd), worden er ballonnen opgelaten over bezuinigingsplannen die anders genoemd worden (structurele hervormingen of zo) in de hoop dat de kiezers dat niet doorhebben en wordt de schuld bij anderen gelegd.
Bij de werkgevers dus, en natuurlijk bij “de commies” oftewel de vorige socialistische regeringen die een financiële puinhoop zouden hebben achtergelaten. Daarvoor is geen enkel bewijs. Weliswaar hebben de links-liberale regeringen tussen 2002 en 2006 er een zooitje van gemaakt, maar de regeringen tussen 2006 en 2010 hebben – althans volgens vrijwel alle onafhankelijke experts – de boel weer redelijk op orde gebracht en toen Fidesz de macht overnam was de toestand redelijk stabiel. Maar als je een leugen maar hard en vaak genoeg herhaalt, wordt hij door veel mensen vanzelf geloofd.

Verder deze week:
 - er wordt nog veel gesteggeld over de aanpassing van de mediawet. De oppositie is uiteraard niet tevreden. Ook in Europa zijn er nog velen die vinden dat zelfs de aangepaste versie nog beneden de maat is. En nu lijkt het erop alsof er toch weer gesjoemeld wordt en een bepaalde correctie die was afgesproken niet in de wijzigingsvoorstellen is opgenomen. Wordt vervolgd dus.
- voor de fijnproevers wat extra info over de inkomensverdeling in Hongarije:
Een minimum bruto maandinkomen is 75.000-85.000 forint oftewel 300-350 euro (afhankelijk van sector/opleiding) en modaal is 225.000-275.000 forint (900-1000 euro).
Boven modaal zitten 3,5 miljoen mensen (waarvan 765.000 mensen tot de rijken worden gerekend omdat ze minstens 2x modaal verdienen). De middengroep (80-120% van modaal) zijn 3,1 miljoen mensen en 3,4 miljoen Hongaren behoren tot de lagere inkomens (waarvan 1,2 miljoen mensen echt arm zijn omdat ze minder dan de helft van het modale inkomen verdienen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten